Politie pakt gewelddadige afperser op

vrijdag 17 april 2015

Stadskanaal / Musselkanaal - Met de aanhouding van een 35-jarige verdachte uit de gemeente Borger-Odoorn heeft de politie meer dan 20 afpersingszaken opgelost. Het gaat vooral om gewelddadige afpersingen. De verdachte had ruim 40.000 euro afgeperst bij zijn slachtoffers.

Op zaterdag 28 februari 2015 kreeg de politie een melding vaneen mishandeling in Stadskanaal. Het bleek dat de 26-jarige inwoner zwaar wasmishandeld en gedwongen tot afgifte van geld. Het slachtoffer deed aangifte bijde politie. Hierbij kwam de 35-jarige verdachte als opdrachtgever in beeld bijde politie. De politie verrichtte direct uitgebreid onderzoek. Hieruit bleek alsnel dat de afperser al meerdere slachtoffers in Stadskanaal en Musselkanaal hadgemaakt. De slachtoffers werden door de recherche gehoord. Deze informatieleverde al snel bruikbare informatie op.

Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachte zijn slachtoffersmet geweld, bedreiging met geweld en zelfs ontvoeringen zwaar onder druk zette.De Drent deinsde er niet voor terug om ook familieleden van de slachtoffers tebedreigen. Om zijn afpersingen kracht bij te zetten, maakte hij regelmatiggebruik van wapens en andere personen. Die hielpen de afperser vooral met hetplegen van geweld. Het gewelddadig gedrag leverde nogal wat onrust op onderbewoners van Stadskanaal en Musselkanaal.

Ruim 20 slachtoffers deden bij de politie aangifte van afpersingen mishandeling. Uit onderzoek bleek dat de verdachte ruim 40.000 euro hadafgeperst bij zijn slachtoffers. De politie heeft alle gedupeerdenslachtofferhulp aangeboden. Van het buitgemaakte geld heeft de politie nietsteruggevonden. Uit onderzoek is gebleken dat het geld is opgegaan aan verdovendemiddelen.

De 35-jarige verdachte werd eind maart in Stadskanaalaangehouden. Hierbij werd een zogenaamd balletjespistool aangetroffen. Dit zijnreplica's van echte vuurwapens. Ze lijken bedrieglijk echt en nauwelijks vanecht te onderscheiden. Het wapen werd in beslaggenomen.

De verdachte werd onlangs voorgeleid aan de rechter-commissaris.Deze besliste dat de afperser in afwachting van zijn rechtszaak vast blijftzitten. Hij wordt in het verdere onderzoek nog nader gehoord door de recherche.De verdachte was al eerder met politie en/of justitie in aanraking geweest.

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. De politie verwachtnog meerdere verdachten te kunnen aanhouden en verhoren. Als het onderzoek klaaris, wordt het dossier afgerond en ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. HetOpenbaar Ministerie beslist over vervolging van de man.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Buinerveen | 112 alarmeringen Buinerveen | Goedkoop Tanken in Buinerveen | Supermarkten in Buinerveen | Weerbericht Buinerveen